Sunday, December 23, 2007

SETINGGI-TINGGI KESYUKURAN...

Tahun 2007 bakal melabuhkan tirainya. Pengajian PhD yang diusahakan selama 4 tahun ini juga menemui titik noktahnya.
Tanggal 14/12/2007 naskhah akhir tesis PhD selamat diserahkan kepada Institut Pengajian Siswazah USM. Tatkala terpandang naskhah akhir tesis yang telah siap dijilid hard cover, hilang segala jerit perih sepanjang proses penyelidikan dan penulisan tesis.

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan taufik dan `inayah-Nya pengajian ini dapat disempurnakan. Sekalung penghargaan buat Profesor Muhammad Syukri Salleh dan Dr. Zakaria Bahari selaku penyelia utama dan penyelia bersama di atas bimbingan dan didikan yang diberikan sehingga terhasilnya tesis.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat ayahanda Hj. Kamri dan bonda Hjh. Hafsah serta seisi keluarga yang setia mendoakan, memberi dorongan dan sokongan sepanjang suka duka menyiapkan tesis.
Buat sahabat-sahabat di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) USM dan Akademi Pengajian Islam UM, syukran jazilan `ala kulli hal. Teruskan perjuangan dan moga-moga segala usaha kita dikira sebagai amal soleh di sisi-Nya.
Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan kajian tesis. Hanya Allah dapat membalas segala jasa baik yang dihulurkan.

Berikut merupakan detik-detik penting sepanjang pengajian PhD;
10/11/2003 - pendaftaran pengajian
31/10/2008 - tempoh maksimum pencalonan
07/09/2007 - penyerahan tesis untuk pemeriksaan
26/11/2007 - peperiksaan viva
14/12/2007 - penyerahan naskhah akhir tesis.


Thursday, May 17, 2007

TERIMA KASIH CIKGU...

**Sajak nukilan Tokoh Sasterawan Negara, USMAN AWANG ini didedikasikan buat GURU-GURU yang pernah mendidikku.
Moga jasa baik yang kalian curahkan beroleh ganjaran di sisiNYA di dunia dan akhirat, amin.
“Selamat Hari Guru - Guru Penjana Modal Insan Cemerlang”


Berburu ke padang datar
Dapat rusa belang kaki
Berguru kepalang ajar
Ibarat bunga kembang tak jadi

Dialah pemberi paling setia
Tiap akar ilmu miliknya
Pelita dan lampu segala
Untuk manusia sebelum jadi dewasa

Dialah ibu dialah bapa juga sahabat
Alur kesetiaan mengalirkan nasihat
Pemimpin yang ditauliahkan segala umat
Seribu tahun katanya menjadi hikmat

Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang Ulama yang mulia
Jika hari ini seorang Peguam menang bicara
Jika hari ini seorang Penulis terkemuka
Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa
Sejarahnya dimulakan oleh seorang GURU biasa
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca

Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya
Di sebuah sekolah mewah di Ibu Kota
Di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu
Dia adalah guru mewakili seribu buku
Semakin terpencil duduknya di ceruk desa
Semakin bererti tugasnya kepada negara

Jadilah apa pun pada akhir kehidupanmu, guruku
Budi yang diapungkan didulangi ilmu
Panggilan keramat "cikgu" kekal terpahat
Menjadi kenangan ke akhir hayat.

Thursday, April 19, 2007

ETIKA ISLAM - Suatu Pengenalan

Menurut perspektif Barat, etika Islam dikategorikan sebagai etika keagamaan (religious ethics). Namun, hakikat sebenarnya konsep dan skop etika Islam lebih jauh daripada itu. Ia tidak terhad kepada hal-hal keagamaan sahaja, tetapi ruang lingkupnya merangkumi segenap urusan kehidupan manusia.

Etika Islam adalah sinonim dengan akhlak. Menurut para tokoh pemikir Islam, akhlak didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan perbuatan akan lahir daripadanya dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian tersebut, keadaan jiwa dalaman seseorang dilihat sebagai pencetus dan penggerak kepada pembinaan sikap dan tingkah laku luaran. Pengertian ini melayakkan akhlak sebagai istilah yang paling tepat dan lengkap bagi etika Islam, berbanding istilah-istilah lain seperti nilai, moral dan norma sebagaimana yang diyakini Barat.

Terdapat empat kriteria yang menjadikan etika Islam ini cukup unik dan tersendiri.

Pertama ialah dari segi sumber asasnya. Asas etika Islam adalah bersumberkan sumber ketuhanan (dalil naqli) iaitu al-Qur’an dan al-Hadith. Dalam masa yang sama, Islam turut mengiktiraf sumber kemanusiaan (dalil `aqli) yang terdiri daripada taakulan akal, naluri dan juga pengalaman manusia. Namun, akal, naluri dan pengalaman ini mestilah digunakan dengan bimbingan wahyu al-Qur’an dan al-Hadith itu sendiri. Kombinasi sumber ketuhanan dan sumber kemanusiaan ini menghasilkan etika Islam yang mantap bagi mendasari segala aktiviti kehidupan manusia.

Berbeza dengan etika Barat, sumber pembentukannya adalah bergantung penuh kepada akal, naluri dan pengalaman manusia. Keupayaan ketiga-tiga sumber tersebut amat terbatas. Ketiga-tiga sumber tersebut seringkali dipengaruhi oleh unsur-unsur luar seperti warisan adat tradisi, tekanan pihak tertentu dan hawa nafsu. Hal ini menyebabkan para moralis Barat cenderung untuk mengetengahkan teori mengikut pertimbangan peribadi dan pemahaman yang berbeza-beza. Perbezaan fahaman ini adalah berpunca daripada kegagalan akal, naluri dan pengalaman membuat suatu penilaian yang seragam dan bersifat sejagat yang boleh diterima oleh semua pihak.

Kedua ialah dari segi skopnya. Etika Islam meliputi aspek teori (majal al-nazar) dan praktis (majal al-`amal). Ia tidak hanya melibatkan pemikiran teoritis para ulama’ silam dalam pelbagai bidang ilmu, bahkan turut diperincikan dalam bentuk praktikal berhubung kelakuan manusia itu sendiri. Akhlak yang dipamerkan oleh Rasulullah s.a.w. merupakan model ikutan yang paling tepat. Baginda mempraktikkan tuntutan akhlak Islam dalam pengurusan diri, rumahtangga, masyarakat mahupun pentadbiran negara. Gandingan aspek teori dan praktis ini menjadikan etika Islam cukup lengkap untuk dilaksanakan dalam segenap aspek kehidupan.

Ketiga ialah dari segi rangkuman nilainya. Nilai-nilai dalam etika Islam merangkumi pelbagai aspek dan dimensi. Bersesuaian dengan sifat Penciptanya yang memiliki segala kesempurnaan, maka nilai-nilai yang digubal-Nya melambangkan keagungan-Nya, menepati fitrah semulajadi manusia dan mesra sepanjang zaman. Sesuatu yang dikategorikan sebagai baik atau buruk, betul atau salah itu akan kekal dan diterimapakai oleh umat manusia sepanjang masa. Ini berbeza dari teori etika Barat yang sentiasa berubah-ubah dan hanya diterimapakai bagi suatu tempoh masa tertentu sahaja.

Dari sudut kategori nilai, etika Islam meliputi nilai positif (ijabiyah) dan nilai negatif (salbiyah). Nilai positif merujuk kepada nilai yang memberi kesan baik kepada hati dan diri manusia serta dituntut untuk diamalkan. Nilai negatif pula meninggalkan kesan yang kurang baik dan wajar dihindari kerana mendatangkan kemudharatan kepada banyak pihak. Dari aspek hubungan, etika Islam mengambilkira nilai-nilai dalam hubungan manusia dengan Pencipta (habl min Allah), hubungan sesama manusia (habl min al-nas) dan hubungan dengan alam sejagat. Dari segi skop nilai, etika Islam meliputi dimensi zahir (kelakuan) dan batin (kejiwaan) manusia. Etika Islam diinterpretasikan melalui pendekatan lahiriah iaitu melalui penampilan, sikap, perlakuan dan bahasa, mahupun pendekatan batiniah iaitu melalui hati.

Keempat ialah dari segi faktor kepatuhannya. Asas kepatuhan Muslim terhadap etika Islam juga cukup unik. Sesuatu itu bukanlah baik dan buruk secara semulajadi (zatnya), tetapi Allah s.w.t. yang menetapkan baik atau tidak sesuatu perkara itu. Maka, faktor yang menggalakkan kepatuhan kepada etika Islam adalah ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran Islam itu sendiri. Segala nilai yang dianjurkan oleh Islam dilaksanakan semata-mata kerana Allah s.w.t. dengan penuh keyakinan, iltizam dan kerelaan hati, bukan disebabkan oleh peraturan kerja ataupun arahan ketua atasan.

Keempat-empat kriteria di atas memperlihatkan keunikan dan keunggulan etika Islam sejajar dengan kesyumulan ajaran Islam. Paling menarik, ia memperlihatkan keupayaan etika Islam untuk mengurus multidimensi kehidupan manusia. Di samping memperoleh kebaikan di dunia, ia turut menjanjikan kebahagiaan di akhirat kelak (al-falah). Ia ternyata jauh lebih baik daripada etika Barat yang jelas menafikan hak Allah s.w.t., mengabaikan pembangunan dalaman diri manusia dan hanya berorientasikan keduniaan. Persoalannya, adakah etika Islam berbeza sama sekali dengan etika Barat? Apakah wujud persamaan antara keduanya? Perkara ini bakal dikupas dalam kesempatan yang akan datang, insyaAllah.

Sunday, March 25, 2007

TA`ARUF, TADABBUR dan TAQARRUB semasa musafir…

Kesempatan menyertai program lawatan sambil belajar ke negeri Terengganu & Kelantan anjuran para pelajar kursus SBU342:Institusi Pembangunan Islam baru-baru ini cukup besar ertinya. Selain dapat menimba ilmu berhubung aspek pembangunan berdasarkan pelbagai pendekatan Islam, program lawatan ini juga memberi peluang kepada kami untuk menghayati konsep ta`aruf, tadabbur dan taqarrub semasa musafir.

Secara mudah, ta`aruf bermaksud saling kenal-mengenal antara satu sama lain, tadabbur pula bermaksud memikir serta menghayati ciptaan alam dan taqarrub membawa maksud mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

Ta`aruf berlangsung sepanjang program berjalan, sama ada ta`aruf di kalangan sesama ahli rombongan mahupun ta`aruf dengan pihak tuan rumah yang menjadi destinasi lawatan kami. Aktiviti teka-teki dan soal jawab agama di sepanjang perjalanan membantu proses kenal-mengenal, menyerlahkan karakter sebenar dan merapatkan ukhuwwah di antara kami. Layanan “hadhari” yang diberikan oleh pihak tuan rumah juga memudahkan komunikasi kedua-dua belah pihak. Tadabbur pula melibatkan interaksi secara tidak langsung dengan alam sekitar. Pemandangan yang sejuk mata memandang dan cuaca yang baik sepanjang program lawatan kami membuktikan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Yang Maha Esa. Taqarrub pula membuatkan kami berasa sentiasa dekat dengan Allah s.w.t. Hanya dengan izin, rahman dan rahim-Nya, program lawatan ini menjadi kenyataan, berjalan lancar, mencapai matlamat serta selamat pergi dan kembali.

Secara sedar atau tidak, ketiga-tiga konsep ini sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Jika ta`aruf melibatkan hubungan sesama manusia, tadabbur lebih kepada hubungan dengan alam, manakala taqarrub pula menekankan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Melalui ta`aruf dan tadabbur ini juga akhirnya membawa kepada taqarrub ila Allah. Kepelbagaian ragam manusia dan keindahan alam ciptaan-Nya meningkatkan lagi ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

Dia-lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya), dan diturunkan-Nya air hujan dari langit, lalu dikeluarkan-Nya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa). (Surah al-Baqarah, 2:22)

Tidak lupa juga sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada pihak urusetia di atas kejayaan penganjuran program ini. Moga-moga semangat Islam yang tersemat dalam diri kalian tidak hanya sekadar semangat di kampus semata-mata. Terjemahkanlah ia ke dalam bentuk praktikal apabila memasuki alam pekerjaan kelak untuk manfaat ummah sejagat.

Monday, March 5, 2007

ETIKA = NILAI = MORAL = NORMA?

(Bahagian IV)

Di bahagian terakhir ini, istilah ETIKA diperjelaskan.

ETIKA difahami dengan cara yang berbeza dari perspektif yang berlainan. Sesetengah pihak melihat etika sebagai undang-undang, peraturan, kepercayaan keagamaan, gerak hati individu, adat kebiasaan yang diterima umum mahupun amalan yang bertepatan dengan kepentingan diri (Webber, 1975). Sesetengah pihak pula melihat etika membawa maksud berikut (International Encyclopedia of Social Sciences, 1968);

 • sejumlah moral yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat hasil pemerhatian ahli sosiologi terhadap kelakuan ahli masyarakat
 • kod yang sistematik berhubung prinsip-prinsip moral
 • teori falsafah tentang kerasionalan sesuatu tingkah laku moral.

Walau apapun takrifan yang diberi, apa yang penting adalah semua pihak menerima dan mengakui bahawa etika merupakan suatu set nilai, norma dan piawaian moral yang membezakan sesuatu tindakan manusia itu sama ada betul atau salah, baik atau buruk (Encyclopedia of Business, 2000). Dengan terbentuknya piawaian tersebut, suatu corak dan cara dalam berkelakuan dapat ditentukan dan diterimapakai dalam sesebuah kelompok manusia.

Berdasarkan takrifan yang diberi, jelas memperlihatkan ruang lingkup etika yang cukup luas. Terangkum di dalam ETIKA istilah NILAI, MORAL dan juga NORMA yang telah dibincangkan sebelum ini.

Keperluan individu kepada etika didorong oleh nilai yang wujud dalam diri individu itu sendiri. Apabila individu berkeyakinan dan berpegang kepada perlunya batas-batas ketentuan antara kebaikan dan keburukan, maka etika dijadikan keutamaan. Jika sebaliknya, maka etika diabaikan. Selain itu, pembentukan etika juga mengambilkira pertimbangan moral, nilai pegangan diri, amalan kebiasaan dan norma masyarakat sekeliling untuk dijadikan sebagai asas dan sandaran.

Dalam konteks organisasi, etika dilihat sebagai suatu mekanisme penyelarasan dan garis panduan kepada kelakuan dan aktiviti ahli-ahli organisasi bagi memastikan tindakan yang diambil adalah betul, bertepatan dengan apa yang dirancang serta bergerak selari ke arah pencapaian matlamat yang dikongsi bersama. Dengan kata lain, etika menentukan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang buruk untuk dihindarkan dalam konteks perniagaan (Shaw, 1999). Etika dalam konteks pengurusan organisasi perniagaan ini mula menjadi suatu isu penting dan bidang kajian yang tersusun pada tahun 1970an. Sepanjang tahun 1980an dan 1990an, usaha yang lebih intensif dicurahkan dalam bidang etika perniagaan. Usaha berkenaan akhirnya telah melahirkan tokoh-tokoh seperti Albert Carr, Milton Friedman, Adam Smith, John Locke, Immanuel Kant dan Jeremy Bentham bersama teori dan fahaman etika masing-masing (Malonis, 2000).

Berdasarkan takrifan dan konsep ETIKA yang diperjelaskan di atas, timbul beberapa persoalan. Adakah ia mempunyai takrifan dan konsep yang sama atau berbeza dengan ETIKA ISLAM? Jika ia mempunyai persamaan, apakah titik persamaan antara keduanya? Jika ia berbeza, apakah pula aspek-aspek yang membezakan antara keduanya? Persoalan-persolan ini akan terjawab menerusi perbincangan seterusnya nanti, insyaAllah.

Tuesday, February 20, 2007

Bukan Senang Nak Senang...

Hidup ini penuh dengan ujian. Dalam usaha kita untuk mengecapi kesenangan dan kebahagiaan, kita pasti diuji dengan pelbagai ujian. Sabda Rasulullah s.a.w.;
“Sesiapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, diberikannya penderitaan (terlebih dahulu).” (Hadith Riwayat al-Bukhari)

Ujian demi ujian boleh hadir dalam berbagai-bagai bentuk;
- kesulitan vs kemudahan
- kesakitan vs kesihatan
- kesibukan vs kelapangan masa
- kesedihan vs kegembiraan
- kemarahan vs kesabaran
- kegagalan vs kejayaan.

Sebagai seorang Muslim, setiap ujian yang mendatang perlu ditanggapi dan ditangani dengan baik.

Pertama, sentiasa berbaik sangka dengan Allah s.w.t.
Ujian-ujian dilihat sebagai tanda kasih sayang Allah, didikan dari Allah, peringatan Allah, hukuman dari Allah ataupun kaffarah atas dosa lalu yang dilakukan.
“Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Surah al-Baqarah, 2:155)

Kedua, segera mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
Memanjatkan rasa syukur, beristighfar, berdoa, bermunajat dan bergantung harap hanya kepada-Nya.
“...Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak berdaya memikulnya. Maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa kami dan rahmatilah kami...” (Surah al-Baqarah, 2:286)

Ketiga, melakukan muhasabah diri.
Menginsafi kelemahan dan kekurangan diri, berusaha mengikis sifat-sifat mazmumah dan menanam sifat-sifat mahmudah dalam diri.
“Sesungguhnya berjayalah orang yang (setelah menerima peringatan itu) berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal soleh).” (Surah al-A`la, 87:14)

Keempat, memohon maaf dan memaafkan orang lain.
Merendahkan diri memohon maaf dan memberi maaf kepada orang-orang di sekeliling kita, sama ada kita berada di pihak yang benar apatah lagi di pihak yang salah tiada ruginya.
“... dan hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu; tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.” (Surah al-Nur, 24:22)

Dengan demikian, diri tidak merasa terbeban dan menderita dengan segala bentuk ujian mendatang. Sebaliknya, hati akan menjadi lebih tenang, redha dan sentiasa berlapang dada. Ujian diubah menjadi suatu peluang untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan diredhai Allah s.w.t. Setiap kesusahan pasti ada kesenangan, itu janji Allah s.w.t.;
“Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan.” (Surah al-Syarh, 94:6)

Tuesday, January 23, 2007

ETIKA = NILAI = MORAL = NORMA?

(Bahagian III)

Sebelum membicarakan perihal ETIKA, istilah MORAL dihuraikan terlebih dahulu di bahagian ketiga ini.

Moral berasal daripada perkataan Latin 'mores'. Ia membawa maksud adat dan kebiasaan. Ia merupakan idea umum yang diterima dan menjadi pegangan sesebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku manusia, boleh dan tidak boleh dilakukan serta dorongan-dorongan yang membuat seseorang mengikut arah yang betul atau salah (Citra Karya, 1994). Moral juga dilihat sebagai suatu corak tingkah laku yang terbina hasil daripada kepercayaan keagamaan, nilai adat dan aspirasi yang telah diterima oleh sesebuah masyarakat dalam menentukan buruk baik tingkah laku atau perbuatan individu dalam masyarakat.

Huraian definisi di atas memperlihatkan perkaitan antara moral dengan tiga istilah yang lain.

 1. Nilai yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat merupakan salah satu kriteria dalam pembentukan moral.
 2. Moral yang telah diterima pakai dan menjadi kebiasaan dalam sesebuah masyarakat membawa kepada pembentukan norma. Hal ini diakui oleh Doob (2000) yang melihat moral sebagai salah satu bentuk norma ke arah melahirkan individu bermoral.
 3. Moral mempunyai pengertian yang hampir sama dengan etika.

Perkaitan antara moral dan etika ini ada asasnya. Meskipun istilah etika belum dibincangkan secara terperinci, namun di bahagian ini dirasakan amat perlu perkaitan ini diperjelaskan berdasarkan pendapat beberapa orang sarjana.

Menurut Shaw (1999), etika dan moral merupakan dua perkataan yang berbeza dari segi sebutan tetapi membawa erti yang sama. Ia dibuktikan menerusi penulisan beliau yang saling menukarpakai perkataan etika dan moral bagi merujuk maksud yang sama.

Hal ini turut disokong oleh Mackie (1971). Menurutnya;
“Kenyataan moral dan etika dapat menerangkan sesuatu perbuatan itu betul atau salah; ia mampu menyediakan garis perbezaan antara kebaikan dan keburukan mengenai perbuatan atau kecenderungan seseorang; ataupun sekurang-kurangnya ia dapat menjadi garis panduan kepada berbagai-bagai pertimbangan moral”.

Atas dasar itu jugalah, maka sesetengah sarjana telah mendefinisikan etika sebagai sains moral (science of morals) dan prinsip-prinsip moral (moral principles) (Mustafa Haji Daud, 1996).

Sungguhpun moral sering disamaertikan dengan etika, namun wujud kecenderungan untuk membezakannya. Hal ini telah ditegaskan oleh Baelz (1977);
“Moral dan etika mempunyai makna yang sama. Walau bagaimanapun, adalah berfaedah sekiranya dapat dibezakan antara keduanya, sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya.”

Antara perbezaan moral dan etika adalah seperti berikut;

 • Moral lebih bersifat amali dan praktikal, manakala etika pula lebih bersifat teori (Mustafa Haji Daud, 1996).
 • Moral dilihat sebagai suatu disiplin yang menerangkan perihal sistem moral dan nilai yang dihayati oleh sesebuah kelompok manusia, manakala etika pula mengkaji, menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut. Dengan kata lain, etika berperanan sebagai pengkaji, manakala moral pula merupakan bahan yang dikaji oleh etika (Baelz, 1977; Shaw, 1999).

Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas berhubung perkaitan antara kedua-dua istilah ini, bahagian berikutnya nanti akan menghuraikan perihal istilah ETIKA dengan lebih terperinci.

Wednesday, January 10, 2007

Ahlan wa Sahlan 2007M & 1428H

Sedar tak sedar sudah 10 hari kita berada dalam tahun 2007M dan tidak sampai 10 hari lagi kita akan melangkah ke tahun 1428H. Sungguh cepat dirasakan masa berlalu…lebih-lebih lagi di saat terlalu banyak tugas yang menanti dan menuntut komitmen kita. Ya Allah berilah kami kekuatan!!!

Bagi sesetengah orang, kedatangan tahun 2007M & 1428H bermakna bertambahnya setahun lagi umur mereka. Masih berkesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terlaksana dan memperbaharui azam yang belum tertunai di tahun sebelumnya. Mungkin atas dasar itulah kedatangan setiap kali ‘tahun baru’ dirai dan dirayakan dengan pelbagai bentuk sambutan yang melalaikan.

Bagi kita, kedatangan tahun 2007M & 1428H patut disambut dengan penuh rasa kesyukuran. Syukur kerana masih diberi peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, berbuat kebajikan, menambah ilmu dan sebagainya. Firman Allah s.w.t.;

Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat-Ku kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-Ku amatlah keras". (Surah Ibrahim, 14:7)

Kedatangan tahun 2007M & 1428H juga patut diraikan dengan membuat muhasabah (post mortem) terhadap amalan-amalan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2006M/1427H. Apakah ada pembaikian, lebih baik atau lebih teruk berbanding tahun sebelumnya? Berakhirnya tahun 2006M/1427H tidak bermakna segala amalan tersimpan begitu sahaja dalam lipatan kalendar 2006M/1427H. Hakikatnya, segala amalan buruk baik kita tersimpan rapi dalam buku catatan amal yang pasti akan dibuka semula suatu masa nanti. Sudahkah kita bersedia untuk menghadapi masa itu nanti? Kata-kata Sayyidina `Umar al-Khattab berikut wajar diambil iktibar;
“Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab (al-Ghazali, 1990).

Sebagai seorang Muslim, pelbagai perkara perlu dimuhasabahkan;

 • Sebagai hamba Allah, sudahkah kita mematuhi sungguh-sungguh segala perintah Allah dan Rasul? Melaksanakan perkara wajib dan sunat serta menjauhi perkara haram dan makruh seboleh mungkin?
 • Sebagai wanita, sudahkah kita menjaga maruah dengan memastikan aurat ditutup dan dipelihara betul-betul menurut piawaian yang telah ditetapkan syarak?
 • Sebagai anak, sudahkah kita menunaikan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa sebaik mungkin? Mentaati, berbakti dan mendoakan keduanya serta memuliakan sahabat-sahabat mereka?
 • Sebagai pelajar, sudahkah kita melaksanakan tanggungjawab terhadap guru dan ilmu yang diperolehi? Menghormati guru dan memanfaatkan ilmu pada jalan yang diredhai-Nya?
 • Sebagai warga masyarakat, sudahkah kita menunaikan hak terhadap rakan-rakan, jiran dan masyarakat keseluruhannya? Menghubungkan silaturrahim dan melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar mengikut kemampuan?

Jika dihitung-hitung semuanya, cukup banyak tanggungjawab yang tergalas di bahu setiap daripada kita. Andai di dunia lagi kita dapati banyak tanggungjawab yang masih belum selesai, bagaimana mungkin kita hendak berhadapan dengan Allah s.w.t. nanti?

Oleh yang demikian, kedatangan tahun 2007M & 1428H ini sekurang-kurangnya berazamlah kita untuk memperbaiki dan mempertingkatkan diri dalam amal ibadah. Jika sebelum ini ada melewat-lewatkan penunaian solat fardhu, tahun ini berazamlah untuk menunaikannya pada awal waktu. Jika sebelum ini sering solat sendirian, tahun ini berazamlah untuk solat berjemaah. Jika sebelum ini jarang-jarang pegang al-Quran, tahun ini berazamlah untuk khatam al-Quran. Jika sebelum ini kurang berpuasa sunat, bersolat malam dan bersedekah, tahun ini berazamlah untuk melazimi diri dengan puasa sunat, solat malam dan sedekah. Begitu juga dengan amal ibadah lain yang dijanjikan dengan pelbagai bentuk ganjaran dan pahala di sisi-Nya. Bahkan ia merupakan suatu jalan untuk bertaqarrub dan mendapat kecintaan Allah s.w.t. sebagaimana yang dinyatakan dalam Hadith berikut;

Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah s.w.t. telah berfirman: Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan melakukan sesuatu amalan yang lebih Aku sukai selain daripada apa yang telah Aku fardhukan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat, kecuali Aku akan mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, Aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon sesuatu daripada-Ku, Aku akan memberinya dan jika dia memohon perlindungan daripada-Ku, maka Aku akan melindunginya". (Riwayat al-Bukhari)