Sunday, December 23, 2007

SETINGGI-TINGGI KESYUKURAN...

Tahun 2007 bakal melabuhkan tirainya. Pengajian PhD yang diusahakan selama 4 tahun ini juga menemui titik noktahnya.
Tanggal 14/12/2007 naskhah akhir tesis PhD selamat diserahkan kepada Institut Pengajian Siswazah USM. Tatkala terpandang naskhah akhir tesis yang telah siap dijilid hard cover, hilang segala jerit perih sepanjang proses penyelidikan dan penulisan tesis.

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan taufik dan `inayah-Nya pengajian ini dapat disempurnakan. Sekalung penghargaan buat Profesor Muhammad Syukri Salleh dan Dr. Zakaria Bahari selaku penyelia utama dan penyelia bersama di atas bimbingan dan didikan yang diberikan sehingga terhasilnya tesis.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat ayahanda Hj. Kamri dan bonda Hjh. Hafsah serta seisi keluarga yang setia mendoakan, memberi dorongan dan sokongan sepanjang suka duka menyiapkan tesis.
Buat sahabat-sahabat di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) USM dan Akademi Pengajian Islam UM, syukran jazilan `ala kulli hal. Teruskan perjuangan dan moga-moga segala usaha kita dikira sebagai amal soleh di sisi-Nya.
Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan kajian tesis. Hanya Allah dapat membalas segala jasa baik yang dihulurkan.

Berikut merupakan detik-detik penting sepanjang pengajian PhD;
10/11/2003 - pendaftaran pengajian
31/10/2008 - tempoh maksimum pencalonan
07/09/2007 - penyerahan tesis untuk pemeriksaan
26/11/2007 - peperiksaan viva
14/12/2007 - penyerahan naskhah akhir tesis.