Tuesday, January 6, 2009

ETIKA ISLAM vs ETIKA KONVENSIONAL

Dalam membicarakan tentang perbezaan antara etika Islam (EI) dan etika konvensional (EK), terdapat 4 aspek yang membezakan antara keduanya, iaitu:

(1) Asas Pembentukan

(EI) Al-Quran dan Hadith sebagai sumber utama, manakala akal, naluri dan pengalaman manusia sebagai sumber sekunder.
(EK) Akal, naluri dan pengalaman manusia sebagai sumber utama.

(2) Komponen Nilai

(EI) Meliputi nilai duniawi dan ukhrawi, nilai rohani dan jasmani, nilai dalaman dan luaran.
(EK) Menekankan nilai duniawi, jasmani dan luaran.

(EI) Menepati semangat tauhid, keperluan rohani dan jasmani manusia, tuntutan kerjaya dan realiti semasa.
(EK) Hanya memenuhi keperluan jasmani manusia, tuntutan kerjaya dan realiti semasa.

(EI) Nilai-nilai relatif yang sentiasa selari dengan nilai-nilai universal.
(EK) Nilai-nilai relatif yang kadang kala selari atau bertentangan dengan nilai-nilai universal.

(3) Pendekatan Pelaksanaan

(EI) Ditunjangi oleh iman, dihadiri oleh hati dan disertai oleh kebijaksanaan akal.
(EK) Pertimbangan akal semata-mata.

(EI) Inisiatif semua pihak – arahan pihak atasan, kerelaan hati individu dan sokongan masyarakat.
(EK) Arahan oleh pihak atasan dan pematuhan arahan oleh pihak bawahan.

(4) Matlamat Akhir

(EI) Kejayaan di dunia dan akhirat (al-falah).
(EK) Kejayaan dalam kerjaya.

2 HATI DISATUKAN MENURUTI SUNNAH KEKASIH-NYA ~131208~

"Ya Allah, berkatilah pasangan mempelai ini. Kurniakanlah kebaikan dalam kehidupan mereka. Satukanlah hati-hati mereka agar terus tunduk dan patuh kepada-Mu. Jalinkanlah kasih sayang dan kemesraan antara mereka. Kurniakanlah mereka keturunan yang soleh. Lapangkanlah rezeki mereka. Peliharalah mereka daripada tipu daya makhluk yang lain. Himpunkanlah mereka dalam kebajikan di dunia dan akhirat. Amin Ya Rabb al-`Alamin."Tuesday, April 29, 2008

TERIMA KASIH SEMUA...

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan taufik dan `inayah-Nya pengajian PhD dapat disempurnakan. Sekalung penghargaan buat Profesor Muhammad Syukri Salleh dan Dr. Zakaria Bahari selaku penyelia utama dan penyelia bersama di atas bimbingan dan didikan yang diberikan.

Buat ayahanda, bonda, seisi keluarga serta tunang tersayang yang setia memberi dorongan dan sokongan. Terima kasih kerana memahami dan sentiasa mendoakan kejayaan yang dikongsi bersama ini.

Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung sepanjang proses pengajian ini. Hanya Allah s.w.t. dapat membalas segala jasa baik yang dihulurkan.

Tidak lupa buat sahabat-sahabat di ISDEV dan APIUM, syukran jazilan `ala kulli hal. Mutiara ilmu dan pengalaman berharga yang dikutip akan tetap tersemat di hati. Semoga usaha kita semua diberkati dan dikira sebagai amal soleh di sisi-Nya.
-SEKITAR MAJLIS KONVOKESYEN DR. NOR`AZZAH, 220308 -

Sunday, December 23, 2007

SETINGGI-TINGGI KESYUKURAN...

Tahun 2007 bakal melabuhkan tirainya. Pengajian PhD yang diusahakan selama 4 tahun ini juga menemui titik noktahnya.
Tanggal 14/12/2007 naskhah akhir tesis PhD selamat diserahkan kepada Institut Pengajian Siswazah USM. Tatkala terpandang naskhah akhir tesis yang telah siap dijilid hard cover, hilang segala jerit perih sepanjang proses penyelidikan dan penulisan tesis.

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan taufik dan `inayah-Nya pengajian ini dapat disempurnakan. Sekalung penghargaan buat Profesor Muhammad Syukri Salleh dan Dr. Zakaria Bahari selaku penyelia utama dan penyelia bersama di atas bimbingan dan didikan yang diberikan sehingga terhasilnya tesis.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat ayahanda Hj. Kamri dan bonda Hjh. Hafsah serta seisi keluarga yang setia mendoakan, memberi dorongan dan sokongan sepanjang suka duka menyiapkan tesis.
Buat sahabat-sahabat di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) USM dan Akademi Pengajian Islam UM, syukran jazilan `ala kulli hal. Teruskan perjuangan dan moga-moga segala usaha kita dikira sebagai amal soleh di sisi-Nya.
Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan kajian tesis. Hanya Allah dapat membalas segala jasa baik yang dihulurkan.

Berikut merupakan detik-detik penting sepanjang pengajian PhD;
10/11/2003 - pendaftaran pengajian
31/10/2008 - tempoh maksimum pencalonan
07/09/2007 - penyerahan tesis untuk pemeriksaan
26/11/2007 - peperiksaan viva
14/12/2007 - penyerahan naskhah akhir tesis.